Trường ĐH Thủy lợi – viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô

Trường ĐH Thủy lợi được ví như một lá phổi xanh, một lẵng hoa đa sắc giữa Thủ đô – trái tim của cả nước.

Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 1 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 2 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 3 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 4 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 5 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 6 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 7 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 8 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 9 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 10 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 11 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 12 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 13 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 14 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 15 Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 16
Trường ĐH Thủy lợi - viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô Ảnh 17

Trương Văn Vị

The post Trường ĐH Thủy lợi – viên ngọc xanh giữa lòng Thủ đô appeared first on Tin Tây Nguyên.

from Du lịch – Tin Tây Nguyên

0/Post a Comment/Comments

Mới hơn Cũ hơn