Bình Thuận: Kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung 75 dự án năng lượng vào Quy hoạch điện VIII

Trên cơ sở định hướng phát triển ngành công nghiệp năng lượng của tỉnh, hiện nay tỉnh Bình Thuận đang xúc tiến các dự án năng lượng tái tạo để bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Việc bổ sung kịp thời các Dự án năng lượng vào Quy hoạch điện VIII sẽ góp phần đưa ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Bình Thuận: Kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung 75 dự án năng lượng vào Quy hoạch điện VIII Ảnh 1

Vừa qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương về định hướng phát triển ngành công nghiệp năng lượng của địa phương trong thời gian tới, trong đó có việc bổ sung các dự án năng lượng của Bình Thuận vào Quy hoạch điện VIII.

Theo đề xuất của tỉnh Bình Thuận, đối với các dự án điện gió, đến nay đã có 11 dự án điện gió được UBND tỉnh và nhà đầu tư đề xuất, trình Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ xem xét, cụ thể các dự án điện gió tỉnh Bình Thuận đề xuất đưa vào Quy hoạch điện VIII (03 dự án trên đất liền và 08 dự án ngoài khơi).

Bình Thuận: Kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung 75 dự án năng lượng vào Quy hoạch điện VIII Ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận làm việc với Bộ Công Thương

03 dự án trên đất liền bao gồm: Dự án điện gió Bình Thuận (Hòa Thắng 2.2); Dự án Nhà máy điện gió Hồng Phong 3.1 (46,2MW) và Hồng Phong 3.2 (46,2MW). 08 dự án ngoài khơi bao gồm: Dự án điện gió ngoài khơi Thăng Long Wind (Quy mô công suất dự kiến đầu tư 3.400 MW); Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn (Quy mô công suất dự kiến đầu tư 3.500 MW); Dự án điện gió ngoài khơi Bình Thuận (Quy mô công suất dự kiến đầu tư 5.000 MW); Dự án điện gió ngoài khơi Hàm Thuận Nam (Quy mô công suất dự kiến đầu tư 900 MW); Dự án điện gió ngoài khơi Biển Cổ Thạch (2.000MW); Dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong (Quy mô công suất dự kiến đầu tư 1.000 MW); Dự án điện gió ngoài khơi AMI AC tỉnh Bình Thuận (Quy mô công suất dự kiến đầu tư 1.800 MW); Dự án điện gió ngoài khơi Tuy Phong (Quy mô công suất đề xuất dự kiến đầu tư 4.600 MW).

Đối với các Dự án điện mặt trời, đã có 62 dự án được UBND tỉnh trình Bộ Công Thương thẩm định bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, bổ sung vào đồng bộ Quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia, với tổng công suất 3.371MW. Trong 62 dự án này, Bộ Công Thương đã tổ chức họp thẩm định bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực, hoàn thành lấy ý kiến các đơn vị liên quan 15 dự án, với tổng công suất 759MW (tương đương 949MWp). Do vậy, Bình Thuận đề nghị Bộ Công Thương xem xét ưu tiên đưa các Dự án điện mặt trời vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Riêng đối với Dự án điện khí LNG mũi Kê Gà. Dự án có công suất đề xuất 3.600 MW, với tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ USD. UBND tỉnh đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương đề nghị xem xét chủ trương bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia./.

https://ift.tt/3lhNNVO

binhthuan.gov.vn

The post Bình Thuận: Kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung 75 dự án năng lượng vào Quy hoạch điện VIII appeared first on Tin Tây Nguyên.

0/Post a Comment/Comments

Mới hơn Cũ hơn