Xưng hô, chào hỏi đúng quy định

Việc xưng hô, chào hỏi trong các cơ quan, đơn vị quân đội đã được quy định trong Điều lệnh Quản lý bộ đội. Thực hiện tốt việc xưng hô, chào hỏi vừa thể hiện phong cách, tác phong quân nhân, vừa góp phần duy trì nền nếp chính quy của cơ quan, đơn vị.

Xưng hô, chào hỏi đúng quy định Ảnh 1

Việc duy trì lễ tiết, tác phong quân nhân khi ra vào doanh trại được Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) thực hiện nghiêm túc. Ảnh: THÁI HÀ.

Tuy nhiên, tại một số cơ quan, đơn vị, vẫn còn tình trạng xưng hô, chào hỏi chưa đúng. Có trường hợp cấp dưới gặp cấp trên nhưng không chào; có trường hợp chào sai điều lệnh; thậm chí có những trường hợp khi gặp cấp trên lại nói “chào sếp”, “chào đại ca”… Sở dĩ xảy ra tình trạng này là do nhận thức về việc xưng hô, chào hỏi của một số đồng chí còn đơn giản, tác phong lôi thôi, xuề xòa, trong khi việc giáo dục, chấn chỉnh của lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị chưa cương quyết, chưa kịp thời.

Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Để góp phần xây dựng nền nếp chính quy, duy trì tốt kỷ luật ở mỗi cơ quan, đơn vị thì mỗi quân nhân phải chính quy từ những việc tưởng như nhỏ nhưng không hề nhỏ, đó là xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh, bảo đảm văn hóa, văn minh. Lãnh đạo, chỉ huy mỗi cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác giáo dục, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện chưa đúng trong cơ quan, đơn vị mình.

GIANG LONG

The post Xưng hô, chào hỏi đúng quy định appeared first on Tin Tây Nguyên.

0/Post a Comment/Comments

Mới hơn Cũ hơn