Doanh nghiệp Quảng Nam thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất bao nhiêu?

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ở Quảng Nam cao nhất là 630.450.000 đồng/người thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thông tin trên vừa được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Nam nêu ra trong báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2020 và kế hoạch thưởng Tết năm 2021 trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, tiền lương bình quân của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp đạt 8.344.000 đồng/người/tháng, giảm gần 6% so với tiền lương bình quân năm 2019 (năm 2019 đạt 8.840.000 đồng/người/tháng). Tiền lương bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với mức lương bình quân 9.450.000 đồng/người /tháng; tiếp đến là công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức lương bình quân 8.700.000 đồng/người/tháng; loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức lương bình quân 7.890.000 đồng/người/tháng; loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh có mức lương bình quân thấp nhất đạt 7.340.000 đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp Quảng Nam thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất bao nhiêu? Ảnh 1

Mức thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ở Quảng Nam cao nhất là 630.450.000 đồng/người

Đến thời điểm hiện tại, 59/69 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho 13.660 lao động. Cụ thể, mức thưởng bình quân chung của các doanh nghiệp đạt 5.750.000 đồng/người, thấp hơn mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 gần 18%; mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 7.650.000 đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng 6.250.000 đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà ước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng bình quân 6.150.000 đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng bình quân 2.950.000 đồng/người.

Mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng 630.450.000 đồng/người; doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 136.000.000 đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất 18.700.000 đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng cao nhất 3.600.000 đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng thấp nhất đạt 3.000.000 đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước mức thưởng thấp nhất đạt 2.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với mức thưởng thấp nhất 1.000.000 đồng/người; doanh nghiệp dân doanh mức thưởng thấp nhất đạt 200.000 đồng/người.

THANH BA

The post Doanh nghiệp Quảng Nam thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất bao nhiêu? appeared first on Tin Tây Nguyên.

0/Post a Comment/Comments

Mới hơn Cũ hơn