Dự án nêu trên có tổng chi phí thực hiện dự kiến 256 tỷ đồng, được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Đắk Lắk công bố và phát hành hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm từ ngày 24/11 – 29/12/2020.