Đắk Nông: Bổ sung 24 dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đắk Nông, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 24 dự án cần bổ sung vào danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa thông qua Nghị quyết danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đắk Nông, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 24 dự án cần bổ sung vào danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Trong đó, có 23 dự án thu hồi đất và 1 dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ.

Đắk Nông sẽ tiến hành rà soát các dự án triển khai kém hiệu quả. (Ảnh minh họa)

TP. Gia Nghĩa có 2 dự án: 1 dự án cần thu hồi đất với diện tích thu hồi 5 ha, dự kiến kinh phí bồi thường là 12 tỷ đồng và 1 dự án chuyển mục đích đất rừng phòng hộ với diện tích 0,25 ha.

Huyện Đắk Mil có 2 dự án với diện tích thu hồi hơn 129 ha và dự kiến kinh phí bồi thường 142,6 tỷ đồng.

Huyện Krông Nô có 5 dự án với diện tích đất thu hồi là hơn 29 ha, dự kiến kinh phí bồi thường 32,7 tỷ đồng.

Huyện Cư Jút có 2 dự án với diện tích thu hồi đất là 175 ha, dự kiến kinh phí bồi thường 189,6 tỷ đồng.

Huyện Đắk Glong có 7 dự án, diện tích đất thu hồi hơn 9 ha, dự kiến kinh phí bồi thường 10,5 tỷ đồng.

Huyện Tuy Đức có 6 dự án với diện tích đất thu hồi hơn 23 ha, dự kiến kinh phí bồi thường là 4,68 tỷ đồng.

Liên quan đến các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đến hết năm 2020, trong số 238 công trình, dự án tại 8 huyện, thành phố đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông thông qua, có 79 dự án chưa thực hiện và xin chuyển tiếp sang năm 2021, chiếm tỷ lệ 33,2% và 6 dự án không thực hiện hủy bỏ, chiếm tỷ lệ 2,6%.

Qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông cho thấy, nhiều dự án được các địa phương đăng ký thu hồi đất, nhưng nhà đầu tư triển khai chậm, hoặc không triển khai, vi phạm các quy định, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung, để khai thác tiềm năng, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, tỉnh luôn sẵn sàng mời gọi các doanh nghiệp đến địa bàn tỉnh đầu tư, kinh doanh. Thế nhưng, tỉnh cũng sẽ cương quyết thu hồi đất đối với những dự án thực hiện không đúng thời gian như đã cam kết để cấp cho dự án của các doanh nghiệp có tính khả thi hơn.

Hiện nay, ở một số huyện có một số dự án được cấp phép nhưng không triển khai đầu tư, đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh cũng đã có rà soát, thu hồi một số dự án không hiệu quả, nhưng cần phải quyết liệt hơn.

“Trong thời gian tới, Đắk Nông sẽ quyết liệt trong việc rà soát, thu hồi các dự án đã được các cấp có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư nhưng các nhà đầu tư không triển khai, triển khai chậm hoặc triển khai không hiệu quả, có nhiều vị phạm”, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định.

Tâm An

The post Đắk Nông: Bổ sung 24 dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất appeared first on Tin Tây Nguyên.

0/Post a Comment/Comments

Mới hơn Cũ hơn