Khu đất đấu giá có tổng diện tích 9.175,69 m2. Tổng giá khởi điểm của tài sản là 206,689 tỷ đồng. Tiền đặt trước là hơn 31 tỷ đồng.